Kunci Jawaban Post Tes Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila Topik 5 Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A

Daftar Isi

 

Kunci Jawaban Post Tes Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila Topik 5 Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A

Projek penguatan profil Pancasila merupakan pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang kontekstual kepada murid. Pernyataan di atas adalah …

Jawaban : Benar

Terdapat 4 prinsip dalam projek penguatan profil pelajar pancasila.
Prinsip manakah yang berfokus pada upaya mendorong murid agar aktif dalam pengelolaan pembelajarannya ?

Jawaban : C. Berpusat pada murid

Setelah mendapatkan tema dan topik projek yang akan diampu pada semester ini.

Kemudian, tim fasilitator projek akan menetapkan kriteria pencapaian kemampuan murid yang akan dilihat dalam projek ini. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan ?

Jawaban: Menentapkan dimensi, elemen, dan sub-elemen sesuai dengan tema dan topik

Demikianlah Jawaban Post Tes Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila yang dapat Kita berikan. Semoga dapat membantu Kalian dalam menyelesaikan pelatihan mandiri yang ada pada Platform Merdeka Mengajar. Semoga Bermanfaat!

Posting Komentar